Gå til indhold

Invitation til møde om nye angivelser i DMS Eksport: summarisk udpassageangivelse og summarisk udpassageangivelse til ekspresforsendelser

Toldstyrelsen udskifter i løbet af 2023 it-systemerne til eksport og EU-forsendelse. I samarbejde med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og systemleverandøren Netcompany inviterer vi derfor til møde om nogle af de nye angivelsesarter i DMS Eksport, om ændringer i måden, som notifikationer hentes på, og om ændringer i Manifest. Mødet holdes tirsdag den 20. december 2022.

Mødet om nye angivelser i DMS Eksport, summarisk udpassageangivelse (A1) og summarisk udpassageangivelse til ekspresforsendelser (A2), handler bl.a. om ændringerne fra det nuværende e-Export til det nye system, DMS Eksport, og om, hvordan man skal anvende den tekniske dokumentation til de nye angivelsesarter. Der vil også være fokus på de særlige meddelelser IE507 ankomstmeddelelse, IE590 udpassagemeddelelse, IE547 forventet udpassagemeddelelse og IE583 anmodning om oplysninger for manglende udpassage for eksport. 

På mødet kan du desuden høre om en vigtig ændring i måden, som notifikationer (status på angivelser) hentes på ved system-til-system-integration. Det er en ændring, som har betydning for softwareleverandører og virksomheder, der udvikler egen toldløsning. Derudover bliver nogle nye ændringer i Manifest også gennemgået på mødet. 

Primært for softwareleverandører og virksomheder, der udvikler egen toldløsning 

Mødet er primært relevant for softwareleverandører og virksomheder, der udvikler egen toldløsning, og som ønsker at etablere system-til-system-adgang til DMS. Hvis din virksomhed laver eksportangivelser, enten på vegne af egen virksomhed eller på vegne af andre, kan du med fordel deltage, da vi på mødet også gennemgår de forretningsmæssige ændringer og ser nærmere på, hvilke nye oplysninger der kræves i de enkelte angivelser. 

Da vi på dette møde også informerer om de kommende ændringer i Manifest, er en lille del af mødet relevant for din virksomhed, hvis I indsender afgangsdeklarationerne IED47 og IED44 (EU) i Manifest, enten på vegne af jer selv eller på vegne af andre.  

Da en del af mødet vil være af teknisk karakter, opfordrer vi til, at det er medarbejdere, som er direkte involveret i virksomhedens tekniske implementering, som deltager.  

Tid og sted  

Mødet bliver holdt virtuelt tirsdag den 20. december 2022 kl. 10-12 på Microsoft Teams. 

Tilmeld dig her

Det får du ud af mødet  

På mødet kan du blive klogere på:  

  • angivelsesarterne A1 (summarisk udpassageangivelse) og A2 (summarisk udpassageangivelse til ekspresforsendelser) 
  • ændringer og de nye oplysninger, man skal angive i angivelsesarterne A1 og A2 
  • hvordan du anvender onboardingmaterialet til angivelsesarterne 
  • XSD’er (XML Schema Definitions) og XML-skemaer til angivelsesarterne A1 og A2 
  • hvilke notifikationer (statusmeddelelser) du vil kunne forvente at modtage 
  • de særlige meddelelser ved navn IE507 ankomstmeddelelse, IE590 udpassagemeddelelse, IE547 forventet udpassagemeddelelse og IE583 anmodning om oplysninger for manglende udpassage for eksport 
  • testscenarier for, hvordan du indsender angivelser via system-til-system-integration 
  • de nye ændringer i Manifest 
  • en ændring i måden, notifikationer (status på angivelser) hentes på.  

Du får mulighed for at stille spørgsmål undervejs. 

På mødet tager vi udgangspunkt i det onboardingmateriale, som ligger på Skatteforvaltningens GitHub. XML-skemaer til A1 og A2 samt DMS System Guide og DMS Export XML Guide vil blive opdateret og gjort tilgængelig umiddelbart før mødet. 

Vi holder mødet på både dansk og engelsk 

Den forretningsmæssige og toldfaglige del af mødet, hvor ændringer og nye oplysninger til angivelserne bliver gennemgået, gennemfører vi på dansk. Den tekniske del af mødet, hvor bl.a. XSD’er og notifikationer bliver gennemgået, gennemfører vi på engelsk, da mange virksomheder har engelsktalende medarbejdere.  

Vi udvikler nye toldsystemer 

Mødet indgår i Toldstyrelsens og Udviklings- og Forenklingsstyrelsens arbejde om sammen at udskifte hovedparten af de danske it-systemer på toldområdet frem mod 2026.   

Du kan holde dig opdateret i nyhedsbrevet om udvikling og implementering af nye it-systemer og på toldst.dk/nye-systemer, hvor der løbende kommer mere information.