Gå til indhold

Invitation til møde om DMS Online og ændringer i Manifest

Toldstyrelsen udskifter i løbet af 2023 de nuværende it-systemer til eksport og forsendelse (NCTS), og allerede fra 1. maj 2023 kan virksomheder begynde at benytte DMS Eksport og DMS Forsendelse til opstart af nye eksport- og forsendelsesangivelser. Det påvirker også Manifestsystemet. Toldstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen inviterer derfor til møde om DMS Online og ændringerne i Manifest onsdag den 1. marts 2023.

Mødet handler om, hvordan du som virksomhed navigerer i brugergrænsefladen i DMS Online, og vi gennemgår bl.a., hvordan du uploader, opretter og ændrer en angivelse.

Når Toldstyrelsen udskifter de nuværende it-systemer til eksport og forsendelse (NCTS), påvirker det også eksisterende systemer, som ikke bliver udskiftet. Derfor vil vi på mødet også gennemgå ændringer i Manifest, som træder i kraft 1. maj 2023. Ændringerne vil ikke blive gennemgået teknisk.

For virksomheder, der udarbejder eksport- og/eller forsendelsesangivelser og benytter Manifest

Mødet er primært for virksomheder, der udarbejder eksport- og forsendelsesangivelser enten på egne vegne eller på vegne af andre, og som ønsker at kunne bruge DMS Online til at oprette og håndtere angivelser eller slå op i dem. Alle virksomheder, som beskæftiger sig med eksport og/eller forsendelse (NCTS), kan med fordel deltage.

Mødet er også relevant for virksomheder, som benytter Manifest til at oprette afgangsdeklarationer og afgangsmeddelelser, enten gennem en system-til-system-løsning eller via Manifest Online.

Tid og sted

Mødet bliver holdt virtuelt onsdag den 1. marts 2023 kl. 10-12 på Microsoft Teams.

Tilmeld dig mødet

 

Det får du ud af mødet

  • På mødet vil vi gennemgå:
  • hvordan du opretter en angivelse i DMS Online
  • hvordan du generelt navigerer i DMS Online
  • ændringer i Manifest og hvordan du udfylder de nye felter samt vælger nye sikkerhedsoplysninger i Manifest Online.

Du får mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

På mødet vil vi tage udgangspunkt i onboardingmaterialet, som kommer til at ligge på Skatteforvaltningens GitHub. Senest 1. marts vil en række vejledninger til DMS Online være tilgængelige. Vejledningerne giver indblik i – og hjælp til – forskellige processer, som virksomhederne kan bruge, når de arbejder i DMS Online.

Mødet bliver optaget

Vi gør opmærksom på, at vi optager og offentliggør optagelsen fra onlinemødet. Dine eventuelle spørgsmål på mødet bliver derfor gemt. Optagelsen bliver umiddelbart efter orienteringsmødet offentliggjort på toldst.dk/nyesystemer med det formål at give virksomheder mulighed for at se eller gense, hvad der blev drøftet på mødet. 

Vi udvikler nye toldsystemer

Mødet indgår i Toldstyrelsens og Udviklings- og Forenklingsstyrelsens arbejde om sammen at udskifte hovedparten af de danske it-systemer på toldområdet frem mod udgangen af 2025.

Du kan holde dig opdateret i nyhedsbrevet om udvikling og implementering af nye it-systemer og på toldst.dk/nye-systemer, hvor der løbende kommer mere information.