Gå til indhold

Invitation til møde om DMS Forsendelse

Toldstyrelsen udskifter i løbet af 2023 de nuværende it-systemer til eksport og forsendelsesproceduren, og fra 1. september 2023 kan virksomheder kun benytte DMS Forsendelse til opstart af nye forsendelsesangivelser. I samarbejde med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og systemleverandøren Netcompany inviterer vi derfor til møde om DMS Forsendelse. Mødet holdes onsdag den 22. marts 2023.

På mødet bliver forsendelsesangivelsen (D1), forsendelsesangivelsen med reduceret datasæt (D2) og frembydelsesmeddelelsen (D4) til en indgivet forsendelsesangivelse i DMS Forsendelse præsenteret. I DMS Forsendelse implementeres det elektroniske forsendelsessystem New Computerized Transit System (NCTS) i en opdateret version i forhold til den, vi kender i dag. Mødet handler bl.a. om ændringerne fra det nuværende forsendelsessystem til det nye system, DMS Forsendelse, og om, hvordan du anvender den tekniske dokumentation til de nye angivelsesarter. Mødet er det sidste i rækken af temamøder, som er en del af den tekniske og forretningsmæssige onboarding til de nye toldsystemer.  

Målgruppen for mødet  

Mødet er relevant for softwareleverandører og virksomheder, der udvikler egen toldløsning, og som ønsker at etablere system-til-system-adgang til DMS Forsendelse.  

Mødet er også relevant for virksomheder, der benytter sig af forsendelsesordningen og indsender angivelser enten på vegne af egen virksomhed eller på vegne af andre, da vi på mødet gennemgår de forretningsmæssige ændringer og ser nærmere på, hvilke nye oplysninger de enkelte angivelser kræver. Alle virksomheder, som beskæftiger sig med forsendelsesproceduren, kan med fordel deltage. 

Da en del af mødet vil være af teknisk karakter, opfordrer vi til, at virksomheder deltager med medarbejdere, som er direkte involveret i virksomhedens tekniske implementering. 

Tid og sted  

Mødet bliver holdt virtuelt onsdag den 22. marts 2023 kl. 10-12 på Microsoft Teams. 

 

Tilmeld dig her

 

Det får du ud af mødet  

På mødet vil vi orientere om:  

  • de to nye angivelsesarter D1 (forsendelsesangivelse) og D2 (forsendelsesangivelse med reduceret datasæt) og frembydelsesmeddelelsen D4 (frembydelsesmeddelelse til en forsendelsesangivelse) 
  • ændringer og de nye oplysninger, man skal angive 
  • hvordan man anvender onboardingmaterialet til angivelsesarterne og frembydelsesmeddelelsen 
  • XSD’er (XML Schema Definitions) og XML-skemaer til D1, D2 og D4 
  • hvilke notifikationer (statusmeddelelser) man vil kunne forvente 
  • testscenarier for, hvordan man indsender angivelser via system-til-system-integration. 

Du får mulighed for at stille spørgsmål undervejs. 

På mødet tager vi udgangspunkt i det onboardingmateriale, som ligger på Skatteforvaltningens GitHub. XML-skemaer til D1, D2 og D4 samt DMS System Guide vil blive opdateret og tilgængelig i uge 12.  

Mødet holdes på både dansk og engelsk 

Den forretningsmæssige og toldfaglige del af mødet, hvor ændringer og nye oplysninger til angivelserne bliver gennemgået, vil blive gennemført på dansk. Den tekniske del af mødet, hvor bl.a. XSD’er og notifikationer bliver gennemgået, vil blive gennemført på engelsk, da mange virksomheder har engelsktalende udviklingsressourcer. 

Mødet bliver optaget 

Vi gør opmærksom på, at vi optager og offentliggør optagelsen fra onlinemødet. Dine eventuelle spørgsmål på mødet bliver derfor gemt. Optagelsen bliver umiddelbart efter orienteringsmødet offentliggjort på toldst.dk/nyesystemer med det formål at give virksomheder mulighed for at se eller gense, hvad der blev drøftet på mødet.  

Vi udvikler nye toldsystemer 

Mødet indgår i Toldstyrelsens og Udviklings- og Forenklingsstyrelsens arbejde om sammen at udskifte hovedparten af de danske it-systemer på toldområdet frem mod 2026.   

Du kan holde dig opdateret i nyhedsbrevet om udvikling og implementering af nye it-systemer og på toldst.dk/nye-systemer, hvor der løbende kommer mere information.