Import fra Israel: ny certifikatkode i TARIC

Fra 16. maj 2023 skal du angive en ny certifikatkode i toldangivelsen, hvis du importerer varer med præferenceoprindelse i Israel.

EU’s associeringsaftale med Israel giver ikke nedsat told for varer, der har oprindelse i de israelsk besatte områder, og EU-Kommissionen integrerer i den forbindelse en ny certifikatkode i TARIC.  

Med koden erklærer du, at varen ikke har oprindelse i et område, som ikke er berettiget til præferencetoldbehandling i henhold til aftalen. 

Fra 16. maj 2023 skal du altså angive følgende kode i toldangivelsen, hvis du ønsker præferencetoldbehandling for varer med oprindelse i Israel: 

  • Y864: Det fremgår af oprindelsesbeviset, at den bearbejdning, der giver varen oprindelsesstatus, ikke har fundet sted i et område, som er bragt under israelsk administration siden juni 1967. 

Du skal angive koden i angivelsens rubrik 44.2 – certifikater. 

Du kan læse mere om de særlige forhold for varer fra de israelsk besatte områder på EU-Kommissionens hjemmeside og i Den juridiske vejledning. 

Har du spørgsmål? 

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.