Gå til indhold

ICS2 stiller skærpede krav til virksomheder ved import af varer til EU

Med tilslutningen til ICS2 stilles der nye krav til sikkerhed og sikring hos de berørte virksomheder. Kravene gælder allerede nu for post- og kurérforsendelser, og fra marts 2023 gælder de for alle flyforsendelser.

Som noget nyt er det blandt andet et krav, at virksomheden indsender en såkaldt ENS (Entry Summary Declaration) til EU med PLACI-oplysninger (Pre-loading Advance Cargo Information) ved flyforsendelser fra lande uden for EU. Formålet er, at EU-toldmyndighederne kan risikovurdere, om forsendelsen udgør en trussel for flysikkerheden, allerede inden flyet lastes. 

Det vil sige, at der skal leveres en forsimplet ENS til brug ved pre-load-analysen og en fuldstændig ENS, der nu skal indeholde væsentlig flere oplysninger end den forsimplede ENS, til brug ved pre-arrival-analysen. 

Virksomheden kan blive bedt om at levere yderligere informationer (Request for Information, RfI) eller udføre en screening (Request for Screening, RfS) af den enkelte forsendelse som en del af toldmyndighedernes risikovurderingsproces. Virksomheden får derefter en tilbagemelding fra toldmyndighederne om, hvorvidt forsendelsen udgør en risiko for flysikkerheden (Do Not Load, DNL) eller ej (Assessment Complete, AC). 

Konsekvenser for virksomhederne 

Med de nye krav er det ekstra vigtigt, at virksomheden udfylder sine ENS-angivelser korrekt. Virksomheden skal samtidig reagere rettidigt på RfI- og RfS-anmodninger fra toldmyndighederne. Gør den ikke det, kan godkendelser til at transportere forsendelser til EU fra en given lokation blive trukket tilbage. 

Derudover kan manglende overholdelse af kravene til ICS2-processer og ENS-angivelser fx medføre, at ENS-angivelsen bliver afvist, at forsendelsen bliver stoppet ved EU’s toldgrænse, eller at varen ikke bliver frigivet. 

Er din virksomhed en del af udrulningen 1. marts 2023?

Tilslutning til anden udrulning af ICS2 kan være afgørende for den enkelte virksomheds forretning. Hvis anden udrulning af ICS2 er relevant for din virksomhed, kræver det allerede nu, at I sætter de interne forberedelser i gang. 

Er du transportør, dennes repræsentant eller speditør, og bidrager du med data til ENS-angivelser, der vedrører varer, der kommer til EU med fly, er udrulningen relevant. De virksomheder, som skal deltage via dansk EORI-nummer, får behov for dialog med Toldstyrelsen om teknisk onboarding. Har virksomheden EORI-nummer fra et andet EU-land, er det dette lands toldmyndigheder, man skal i dialog med. Udrulningen er også relevant for de softwareleverandører, der repræsenterer de nævnte. 

Læs mere om udviklingsopgaven og tidsplan for test. 

I løbet af foråret inviterer Toldstyrelsen til et orienteringsmøde, hvor du kan blive klogere på den kommende udrulning. Invitationen bliver sendt ud via nyhedsbrev.  

Relevante links 

Du kan finde flere oplysninger om EU-kravene til PLACI-processen i EU’s publikation. 

Er du i tvivl om, hvad ICS2 er, og hvem der bliver berørt af de nye krav, kan du få yderligere informationer i denne EU-publikation eller via EU’s officielle ICS2-hjemmeside, der også indeholder link til de to publikationer. 

 

Hvad er ICS2?

ICS2 er betegnelsen for de nye krav til data og processer, som virksomhederne skal leve op til i forbindelse med EU’s sikkerhed og sikring ved import af varer til EU. 

De nye ICS2-krav gælder fra 15. marts 2021 for post- og kurérforsendelser, der sendes via fly til EU fra et land uden for EU. Fra 1. marts 2023 gælder ICS2-kravene for samtlige flyforsendelser. De øvrige transporttyper, dvs. jernbane, vej og skib, bliver omfattet af ICS2-kravene fra 1. marts 2024.