Gå til indhold

Husk REX-registrering ved eksport til Storbritannien

Fra 1. januar 2021 skal din virksomhed være registreret i REX-systemet, før du kan udstede EU-oprindelsesbevis på varer til Storbritannien.

Fra 1. januar 2021 skal virksomheder ved handel mellem EU og Storbritannien være registreret i REX-systemet for at kunne udstede en udtalelse om oprindelse (oprindelsesbevis), hvis den samlede værdi af de sendte varer med præferenceoprindelse overstiger 6.000 euro. Det fremgår af handelsaftalen mellem EU og Storbritannien og gennemførelsesbestemmelserne til EU’s toldkodeks.

Hvis den samlede værdi af de sendte varer med præferenceoprindelse ikke overstiger 6.000 euro, skal der også udstedes udtalelse om oprindelse for at opnå præferencetoldbehandling. Men i det tilfælde behøver eksportøren ikke at være registreret i REX-systemet for at kunne udstede udtalelsen.

Udtalelse om oprindelse kan udfærdiges på ethvert handelsdokument, som gør det muligt at identificere den pågældende eksportør og de pågældende varer.

Læs mere om selve udtalelsen i handelsaftalens ANNEX-ORIG.4.

Er din virksomhed allerede registreret i REX-systemet?

Hvis din virksomhed i forvejen er REX-registreret i forbindelse med andre handelsaftaler, skal du ikke søge om registrering igen. Du kan læse mere om, hvordan din virksomhed bliver registreret i REX-systemet, på skat.dk.

Er du i tvivl om, hvorvidt din virksomhed allerede er REX-registreret, kan du tjekke det ved at slå dit EORI-nummer op i EU’s REX-database.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.