Gå til indhold

Frihandelsaftale mellem EU og Vietnam træder i kraft 1. august 2020

EU har indgået en frihandelsaftale med Vietnam, som træder i kraft 1. august 2020. Aftalen giver en række toldfordele ved handel med vietnamesiske virksomheder.

Frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam betyder, at danske virksomheder kan opnå toldfrihed eller nedsat told, når de importerer varer fra Vietnam, og at virksomheder i Vietnam kan opnå toldfrihed eller nedsat told, når de importerer varer fra EU. For at opnå toldfordelene skal varerne opfylde betingelserne i frihandelsaftalen. I frihandelsaftalens protokol 1 (fra side 1319) kan du læse mere om kravene til oprindelse.

Hvis du eksporterer varer til Vietnam

Hvis en sending har en samlet værdi på over 6.000 euro, skal din virksomhed være registreret i REX-systemet for at kunne udstede udtalelse om oprindelse.
Hvis den samlede værdi derimod er under 6.000 euro, behøver din virksomhed ikke at være registreret i REX-systemet for at kunne udstede udtalelse om oprindelse.

Læs mere om, hvordan din virksomhed bliver registreret eksportør, via linket nedenfor.

Skat.dk: Registrering i REX-systemet

Hvis din virksomhed allerede er registreret eksportør, skal du ikke søge igen.

Ved eksport fra EU skal du udstede en udtalelse om oprindelse ved at anvende en af de sproglige versioner, der fremgår af frihandelsaftalens bilag VI (side 1378). Udtalelsen om oprindelse skal udstedes på en faktura eller et andet handelsdokument, der beskriver de pågældende produkter så detaljeret, at varerne kan identificeres.

Hvis du importerer varer fra Vietnam

Vietnam anvender ikke REX-systemet eller godkendt eksportør-ordningen i forbindelse med frihandelsaftalen med EU. Det betyder, at virksomheder i Vietnam, som ønsker at eksportere varer med toldfrihed eller nedsat told til EU, skal have udstedt et EUR.1-certifikat for forsendelse med en værdi over 6.000 euro.

For en forsendelse med en værdi under 6.000 euro skal eksportøren udstede en oprindelseserklæring på et handelsdokument, fx en faktura. Eksportøren skal anvende en af de sproglige versioner, der findes i handelsaftalens bilag VI (side 1378). Oprindelseserklæringen skal beskrive de pågældende produkter så detaljeret, at varerne kan identificeres.

GSP-ordningen gælder parallelt i de kommende to år

I de kommende to år vil GSP-ordningen gælde parallelt med frihandelsaftalen. I perioden 1. august 2020 til 31. juli 2022 kan den enkelte virksomhed dermed vælge, under hvilken aftale den vil operere, alt efter hvilken aftale der giver virksomheden den største fordel. Hvis virksomheden vælger GSP-ordningen, skal GSP-ordningens regler anvendes, herunder reglerne om oprindelsesbeviser.

Ved eksport fra Vietnam under GSP-ordningen kræves der for forsendelse med en værdi over 6.000 euro en udtalelse om oprindelse, som er udstedt af en registreret eksportør. Hvis forsendelsens værdi er under 6.000 euro, behøver eksportøren i Vietnam ikke at være registreret eksportør for at udstede en udtalelse om oprindelse.

Vietnam kan søge om at få forlænget overgangsperioden for anvendelse af REX-systemet i forbindelse med GSP frem til 31. december 2020. Læs mere i nyheden fra 12. juni 2020: Perioden for visse GSP-landes overgang til REX-systemet kan forlænges.

I de første syv år fastlægges den mest fordelagtige told mellem GSP og handelsaftalen. Det fremgår af handelsaftalens bilag 2-A, afsnit A, punkt 3 (side 164).

Hvis du vil videresende varer til andre EU-lande

Hvis din virksomhed vil videresende varer fra Vietnam til et andet EU-land under frihandelsaftalen, skal der udstedes et erstatningsbevis. Det kan kun ske, når varerne endnu ikke er overgået til fri omsætning, men er under et toldsteds kontrol i EU.

Læs mere om videreforsendelse i EU i EU-Kommissionens gennemførelsesforordning, artikel 69.