Gå til indhold

Forbud mod eksport til og import fra Belarus af en række produkter

EU har fra 3. marts 2022 indført forbud mod eksport af maskiner, produkter med dobbelt anvendelse og produkter, som kan bidrage til Belarus’ militære og teknologiske udvikling. EU forbyder også import af træ-, cement-, gummi- samt jern- og stålprodukter fra Belarus.

EU har vedtaget nye restriktioner for eksport til og import fra Belarus. Det fremgår af Rådets forordning nr. 2022/355, som ændrer forordning nr. 765/2006. De nye restriktioner gælder fra 3. marts 2022.

Eksportrestriktioner

Eksportrestriktionerne omfatter bl.a. forbud mod at sælge, levere, overføre eller eksportere følgende produkter til Belarus eller til brug i Belarus:

  • Produkter og teknologier med dobbelt anvendelse (såkaldte dual use-produkter)
  • Visse produkter og teknologier, som kan bidrage til Belarus’ militære og teknologiske forbedringer eller til at udvikle forsvars- og sikkerhedssektoren (se en oversigt i bilag Va i ændringsforordningens bilag II på side 12)
  • Visse maskiner (se en oversigt i bilag XIV i ændringsforordningens bilag XII på side 94).

Importrestriktioner

Importrestriktionerne omfatter bl.a. forbud mod at importere, købe eller transportere visse produkter inden for følgende varegrupper fra Belarus:

  • Træprodukter (se en oversigt i bilag X i ændringsforordningens bilag VIII på side 90)
  • Cementprodukter (se en oversigt i bilag XI i ændringsforordningens bilag IX på side 91)
  • Jern- og stålprodukter (se en oversigt i bilag XII i ændringsforordningens bilag X på side 92)
  • Gummiprodukter (se en oversigt i bilag XIII i ændringsforordningens bilag XI på side 93).

Forbuddet gælder også, hvis varerne har oprindelse i Belarus eller er blevet eksporteret fra Belarus til et andet land.

Restriktionerne fremgår af TARIC. Oplysninger om certifikatkoder m.m. offentliggør vi hurtigst muligt i et opfølgende nyhedsbrev.

Undtagelser fra eksportforbuddet

I visse tilfælde gælder forbuddene ikke, fx hvis der er tale om nødhjælp. Undtagelsen forudsætter i de fleste tilfælde bl.a., at eksportøren i toldangivelsen erklærer, at produkterne eksporteres i henhold til den relevante undtagelse.

For maskiner gælder forbuddet om eksport i en periode ikke i visse tilfælde ved kontrakter, der er indgået inden 2. marts 2022.

For produkter med dobbelt anvendelse og produkter, som kan bidrage til Belarus’ militære og teknologiske udvikling, kan Erhvervsstyrelsen i visse tilfælde give tilladelse til eksport.

Læs mere om forbuddene og undtagelserne for disse produkter i forordningens artikel 1e, 1f, 1fa, 1fb og 1s.

Undtagelser fra importforbuddet

I en periode gælder forbuddene mod import ikke for kontrakter, der er indgået inden 2. marts 2022.

Læs mere om forbuddene og undtagelserne for disse produkter i forordningens artikel 1o, 1p, 1q og 1r.

Andre eksport- og importforbud

Vær opmærksom på, at der tidligere er indført en række import- og eksportforbud på varer, der eksporteres til og importeres fra Belarus. Det kan du læse mere om i Rådets forordning nr. 765/2006.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.