Gå til indhold

Forbud mod eksport af euro til Belarus

EU har forbudt eksport af pengesedler i euro til Belarus fra 10. marts 2022.

EU har fra 10. marts 2022 indført forbud mod at sælge, levere, overføre eller eksportere pengesedler i euro til Belarus eller til brug i Belarus. Der fremgår af Rådets forordning nr. 765/2006 som ændret ved Rådets forordning nr. 2022/398.

Forbuddet gælder ikke i visse tilfælde

Forbuddet gælder ikke, hvis eksporten er nødvendig til personlig brug for personer, der rejser til Belarus, eller til officielle formål for en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller en international organisation i Belarus, der har immunitet efter folkeretten.

Læs mere om forbuddet og dets undtagelser i forordningens artikel 1za.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.