Gå til indhold

EU skærper sanktionerne over for Rusland

EU har fra 26. februar 2023 indført nye udvidelser og justeringer af eksisterende import- og eksportforbud over for Rusland.

EU har vedtaget nye sanktioner over for Rusland, som trådte i kraft 26. februar 2023. Det fremgår af Rådets forordning nr. 2023/427, som ændrer forordning nr. 833/2014.

Importrestriktioner

Den nye sanktionspakke omfatter bl.a. følgende justering af eksisterende importforbud:

  • Udvidelse af listen over restriktionsramte produkter, som giver Rusland betydelige indtægter og dermed muliggør landets handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, jf. listen i bilag XXI, del C.

Forbuddet mod import mv. gælder dog indtil 27. maj 2023 ikke for kontrakter, som er indgået inden 26. februar 2023.

Denne overgangsperiode gælder ikke for varer under KN-kode 2803 og KN-kode 4002. For disse varer gælder forbuddet mod import mv. indtil 30. juni 2024 ikke for følgende mængder:

a) 752.475 metriske ton for varer under KN-kode 2803

b) 562.973 metriske ton for varer under KN-kode 4002.

Hvis mængderne opbruges inden for kontingentperioden, er der importforbud. (Se artikel 3i, stk. 3d og 3da, i ændringsforordningen).

Eksportrestriktioner

Den nye sanktionspakke omfatter bl.a. følgende udvidelser og justeringer af eksisterende eksportforbud:

  • Udvidelse af det eksisterende forbud mod eksport til Rusland af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse (artikel 2) samt produkter og teknologi, der kan bidrage til Ruslands militære og teknologiske forbedringer eller til udvikling af forsvars- og sikkerhedssektoren (artikel 2a), så det også omfatter transit via Rusland.
  • Udvidelse af listen over produkter og teknologi, der er omfattet af eksportforbud, og som kan bidrage til at styrke Ruslands industrielle kapacitet, jf. oversigten i bilag XXIII, del C. (Se ændringsforordningens bilag XXIII).

Forbuddene gælder dog indtil 27. marts 2023 ikke for kontrakter, som er indgået inden 26. februar 2023.

Myndighederne kan desuden i særlige tilfælde tillade salg levering, overførsel eller eksport af produkter, der er opført i bilag XXIII, del C, eller teknisk bistand, mæglervirksomhed, finansieringsmidler eller finansiel bistand, der er knyttet til disse produkter, hvis det er strengt nødvendigt for at kunne fremstille varer af titan, der er nødvendige i luftfartsindustrien, og hvor der ikke findes nogen alternativ forsyning. (Se art. 3k, stk. 5b, i ændringsforordningen).

Det er dog ikke tilladt at eksportere til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til anvendelse i Rusland, hvis varerne kan anvendes militært. (Se artikel 3k, stk. 6, i ændringsforordningen).

Find udtømmende information om eksportforbuddene og undtagelserne i forordningen.

Du kan læse mere om tidligere sanktioner over for Rusland i Toldstyrelsens tidligere nyheder.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.