Eksport og forsendelse: Toldstyrelsen udskyder lukning af eksisterende systemer

Lukning for nye angivelser i de eksisterende systemer til eksport og forsendelse udskydes indtil videre. Det sker for at imødekomme erhvervslivets ønske om længere tid til at blive klar til at tage det nye system til eksport og forsendelse i brug fra 29. juli.

Toldstyrelsen har tidligere orienteret om, at erhvervslivet kan tage nyt it-system til eksport og forsendelse af varer, DMS Eksport og DMS Forsendelse, i brug fra den 29. juli. Som en konsekvens af, at erhvervslivet kan tage systemet i brug senere end oprindeligt planlagt, udskyder Toldstyrelsen nu lukningen for nye angivelser i de eksisterende systemer til eksport (e-Export) og forsendelse.

Vi har fortalt om den justerede plan i en tidligere nyhed: Nye EU-krav til DMS Eksport og DMS Forsendelse justerer plan for onboarding.

Allerede 1. oktober 2023 regner Toldstyrelsen dog med, at størstedelen af virksomhederne benytter sig af DMS Eksport og DMS Forsendelse til at oprette nye angivelser. Perioden derefter skal bruges til at få afsluttet virksomhedernes overgang til det nye system.

Toldstyrelsen opfordrer erhvervslivet til hurtigst muligt at tage hul på forberedelserne og søge om adgang til DMS, hvis man ikke allerede har gjort det. Se hvordan på skat.dk/dms.

Når Toldstyrelsen lukker for oprettelse af nye angivelser i de eksisterende systemer til eksport (e-Export) og forsendelse, er det kun muligt at oprette nye angivelser i det nye system. e-Export, vil stadig være åbent for forespørgsler, indgivelser af anmodninger om ændringer og ugyldiggørelser.

Toldstyrelsen orienterer løbende om ændringer og detaljerede planer og opfordrer til, at erhvervslivet holder sig orienteret i Toldstyrelsens nyhedsbreve.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsens Servicedesk på servicedesk@toldst.dk.