Deltag i webinar om DMS Eksport

Snart skal mange danske virksomheder i gang med at bruge DMS Eksport. Derfor udbyder Toldstyrelsen nu et nyt webinar, hvor du kan blive klogere på nogle af de nye angivelser og de oplysninger, som fremover bliver obligatoriske for virksomheder i alle EU-lande at angive.

Webinaret hedder Kom godt i gang med DMS Eksport og giver en introduktion til, hvad din virksomhed skal være opmærksom på i det nye system. Det kan fx være nye og ændrede datafelter i angivelsen. 

Der er ikke tale om en systemgennemgang. Der er i stedet fokus på opmærksomhedspunkter i de enkelte angivelser. 

Det får du med fra webinaret 

På webinaret dykker vi blandt andet ned i nogle af de nye angivelser. Her gennemgår vi opmærksomhedspunkter som fx bevillingsnummer, varekode og procedurekoder. Vi kigger på angivelserne: 

  • B1 (eksport- og reeksportangivelse) 
  • B2 (passiv forædling)  
  • B4 (særlige fiskale områder) 
  • Forudindgivet angivelse – C1 (forenklet angivelse) og C2 (frembydelsesmeddelelse). 

På webinaret viser vi også en video, som gennemgår, hvordan du opretter en angivelse i DMS Online. 

Målgruppe 

Mødet er især relevant for dig, der i dag bruger e-Export eller forventer, at du skal i gang med at lave eksportangivelser på egne eller andres vegne.  

Tid og sted 

Vi holder webinaret på følgende tidspunkter: 

  • Onsdag den 31. maj kl. 9 
  • Torsdag den 8. juni kl. 9 og kl. 13. 

Tilmelding 

Du kan tilmelde dig webinaret på skat.dk. 

Webinaret bliver optaget 

Vi gør opmærksom på, at vi optager og offentliggør optagelsen fra webinaret. Optagelsen bliver offentliggjort på toldst.dk/nyesystemer for at give virksomheder mulighed for at se eller gense, hvad der blev drøftet på webinaret. 

Vi udvikler nye toldsystemer 

Mødet indgår i Toldstyrelsens og Udviklings- og Forenklingsstyrelsens arbejde om sammen at udskifte hovedparten af de danske it-systemer på toldområdet frem mod udgangen af 2025. Systemerne udskiftes for at leve op til de datakrav, som EU-landene har sat. 

Du kan holde dig opdateret i nyhedsbrevet om udvikling og implementering af nye it-systemer og på toldst.dk/nye-systemer, hvor der løbende kommer mere information.