Gå til indhold

Angivelser i e-Export skal afsluttes for perioden 1. januar 2019 til 30. september 2023

Med det nye toldsystem DMS Eksport venter også en oprydningsopgave i det nuværende system e-Export. Derfor skal virksomheder afslutte eksportangivelser i e-Export, i denne omgang angivelser for perioden 1. januar 2019 til 30. september 2023. Eksportangivelserne skal afsluttes snarest muligt og senest 30. april 2024.

Har din virksomhed eksporteret varer i perioden 1. januar 2019 til 30. september 2023, uden at eksportangivelsen er afsluttet, skal I snarest muligt og senest 30. april 2024 fremlægge dokumentation for udpassage eller sende en sletningsanmodning via e-Export.  

Følgende kan bruges som dokumentation for udpassage:  

  • Kopi af følgeseddel, der er underskrevet eller bekræftet af modtageren uden for EU’s toldområde  
  • Faktura og bevis for betaling  
  • Følgeseddel 
  • Dokument, der er underskrevet eller bekræftet af den økonomiske operatør, der har ført varerne ud af EU’s toldområde, fx et fragtbrev  
  • Dokument, der er behandlet af toldmyndigheden i et EU-land eller et ikke-EU-land i overensstemmelse med det pågældende lands regler og procedurer, fx en importangivelse eller et ankomstdokument fra et ikke-EU-land  
  • Den økonomiske operatørs regnskaber over varer, der er leveret til skibe, luftfartøjer i udenrigsfart eller offshoreanlæg.  

Dokumentation med reference til eksportangivelsen skal sendes til den toldekspedition, hvor varerne er blevet frigivet til udførsel. Mailadresser på toldekspeditionerne kan du se i tabellen herunder. 

Toldekspeditioner
Toldstedskode    Udførselstoldsted  Mailadresse
7900 Toldekspedition København toldbornholm@toldst.dk
7901 Toldekspedition Kvæsthusbroen frihavnen.ekspedition@toldst.dk 
7902 Toldekspedition Frihavnen frihavnen.ekspedition@toldst.dk
7903 Toldekspedition Københavns Lufthavn toldekspedition.kystvejen@toldst.dk
7906 Toldekspedition Internationalt Postcenter toldekspedition.kystvejen@toldst.dk
7908 Toldekspedition Kvistgård kvistgaard.toldekspedition@toldst.dk
7909 Toldekspedition Bornholm toldbornholm@toldst.dk
6602 Toldekspedition Nr. Alslev nr.alslev@toldst.dk
5600 Toldekspedition Middelfart toldbillund@toldst.dk
5604 Toldekspedition Padborg  toldekspedition.padborg@toldst.dk
5606 Toldekspedition Billund Lufthavn toldbillund@toldst.dk
5607/5602 Toldekspedition Esbjerg/Fredericia toldesbjerg@toldst.dk
4700 Toldekspedition Århus toldekspedition.aarhus@toldst.dk
4701 Toldekspedition Århus Havn toldekspedition.aarhus@toldst.dk
3100 Toldekspedition Aalborg forudanmeldelse.aalborg@toldst.dk
3101 Toldekspedition Frederikshavn frederikshavn.havn@toldst.dk
3102 Toldekspedition Hirtshals hirtshals.havn@toldst.dk

 

Har du spørgsmål, kan du skrive til Toldbornholm@toldst.dk.  

Dokumentationskravene fremgår af Kommissionens gennemførelsesforordning, artikel 335, stk. 4.  

Hvis din virksomhed ikke indsender dokumentation  

Hvis din virksomhed ikke fremlægger dokumentation senest 30. april 2024, vil Toldstyrelsen gøre angivelserne ugyldige fra 1. maj 2024. Det sker på baggrund af Kommissionens delegerede forordning, artikel 248, stk. 2.  

Manglende dokumentation for varens udførsel kan også betyde, at din virksomhed ikke kan få momsfradrag for den eksporterede vare.  

Har du spørgsmål?  

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.