Gå til indhold

Midlertidige arbejdsgange i DMS

Her kan du orientere dig om de midlertidige arbejdsgange i DMS Eksport og DMS Forsendelse. Siden opdateres løbende.

Du kan også læse mere om indhold i kommende opdateringer af systemet. 

Senest opdateret 27. juni 2024
 Kilde og system Beskrivelse   Midlertidig arbejdsgang
S2S/Online, DMS Eksport En frembydelsesmeddelelse og en meddelelse om ankomst til udpassagetoldstedet kan kun omfatte én eksportangivelse. På nuværende tidspunkt kan det kun lade sig gøre at frembyde eller melde ankomst på udpassagetoldstedet for hver enkelt eksportangivelse.
Online, DMS Eksport Ved indgivelse af en C2-frembydelsesmeddelelse i DMS Online fejler meddelelsen, hvis D.E. 11 03 001 000 - varepostnummer indsættes.
Ved indgivelse af en C2-frembydelsesmeddelelse er det obligatorisk at indsætte varepostnummer, hvis datagruppen "Tranport udstyr" anvendes. Eks. hvis containernummer eller oplysning om segl angives.

I de tilfælde, hvor der er tale om en forudindgivet angivelse (pre-lodge declaration), skal
dataelementet 11 03 001 000 - varepostnummer ikke angives.
Da C2-meddelelsen kun anvendes ifm. en forudindgivet angivelse, skal D.E. 11 03 001 000 ikke anvendes. Er der behov for angivelse af containernummer eller oplysninger om segl, kan der i stedet anvendes en EXA. Standardangivelse.
Online, DMS Eksport Det er ikke muligt at se virksomhedernes oplysninger, registreringsforhold eller bevillinger i DMS. Den økonomiske operatør må indhente de ønskede oplysninger fra deres kunder. Indtil videre er det muligt at indhente de ønskede oplysninger i e-Eksport.
S2S/Online,
DMS Eksport og Manifest
Hvis der er angivet mere end 150 manifestposter i en manifestdeklaration i Manifestsystemet, fejler manifestdeklarationen, og eksportangivelserne lukkes ikke i DMS Eksport.

Det anbefales, at der angives max 150 manifestposter.

S2S/Online, DMS Forsendelse 

 

 

Godkendte modtagere kan for nogle forsendelser ikke indsætte losningsbemærkninger ved afslutning af en T-forsendelse.  

Varerne kan frembydes til toldstedet i Danmark, som kan afslutte forsendelsen mod forelæggelse af eksempelvis en importangivelse.  

Alternativt kan den godkendte modtager printe ledsagedokumentet, TAD, og give det til toldekspeditionen i Danmark sammen med dokumentation for, at T-forsendelsen er importangivet. Toldstedet i Danmark vil sende T-forsendelsen til afgangstoldstedet for at få forsendelsen afsluttet.  

S2S/Online, DMS Forsendelse 

Re-eksport fra toldoplag, aktiv forædling og midlertidig import til de særlige fiskale områder. 

 

Toldstyrelsen vil gerne præcisere, hvordan tolddokumenterne skal udfærdiges ved re-eksport fra de særlige procedurer til de særlige fiskale områder. Gran Canaria er et eksempel på ét af de særlige fiskale områder, som er med i toldområdet men ikke momsmæssigt.  

Hvis varer på toldoplag skal til Gran Canaria, så kan det gøres med en T-forsendelse, og denne T-forsendelse kan afsluttes på Gran Canaria med én importangivelse.  

Bemærk, at det ikke er muligt at fraføre fra toldoplag, eller med andre af de særlige procedurer, til et af de særlige områder med en B4-angivelse.  

B4-angivelsen bruges kun til varer, som er i fri omsætning.  

S2S/Online, DMS Eksport  

Ved eksportangivelser, som er opstartet i andre EU-lande med udpassage ved danske toldsteder, kan virksomheder opleve udfordringer med IE507 (indsend ankomstmeddelelse til udpassage). Det er i nogle tilfælde ikke muligt at få eksportangivelsen i status “eksporteret” på grund af systemfejlen for IE507-systembeskeden.  

Den midlertidige arbejdsgang består i, at den danske toldekspedition sætter et dansk toldstempel på EAD og sender EAD retur til eksporttoldstedet i det land, hvor eksportangivelsen er startet.  

Det udenlandske toldsted sørger for, at eksportangivelsen får status ”eksporteret”.  

S2S/Online, DMS Eksport 

Nogle godkendte frembydere oplever, at angivelsen stopper i DMS, selvom angivelsen burde stå som frigivet. Det opstår, når varekoden er omfattet af et EMCS-nummer (punktafgifter). 

Kontakt toldstedet eller Toldstyrelsens vejledning på telefon, som vil være behjælpelig med at frigive eksportangivelsen, så angivelsen “skubbes” videre i sit flow til “frigivet”, forudsat at eksportangivelsen ikke tages ud til kontrol.  

DMS Online, DMS Eksport

 

Flere oplever, at de ikke kan logge på DMS Online med en læseadgang.

Søg om ny adgang og vælg standardadgang til DMS Eksport i ansøgningen. Når ansøgningen er gået igennem, vil du kunne logge på DMS. 

DMS Online, DMS Eksport Oprettelse af en B2-angivelse med enkeltstående bevilling.

Skal du oprette en B2-angivelse med enkeltstående bevilling, så kontakt evt. toldvejledningen for et vejledningsmøde over Teams, hvor vi kan hjælpe jer med eksportangivelsen. Fanen ”ansøgning” for enkeltstående bevilling til passiv forædling i DMS er til nærmere afklaring/forbedring, og derfor skal ansøgningsblanketten 13.037 udfyldes i en kortere periode. 

DMS Online og S2S, DMS Eksport I nogle tilfælde kan virksomheder rette i indsendte eksportangivelser, som er i statuskode ’varerne er frigivet’.

Toldstyrelsen opfordrer virksomheder til at indsende en ny eksportangivelse med de korrekte informationer og efterfølgende anmode Toldstyrelsen om ugyldiggørelse af den første eksportangivelse. Det kan fx være i tilfælde, hvor en eksportangivelse i statuskode ’varerne er frigivet’ ønskes rettet med fx vægt, varekode eller andet. På den måde kommer de korrekte informationer med på eksportangivelsens ledsagedokument - EAD. 

DMS Eksport Data kan i nogle tilfælde forsvinde, når man benytter funktionaliteterne kladde og skabeloner.

Du kan i stedet bruge XML-filer og lave dine egne skabeloner og kladder, som du gemmer lokalt på din computer. Husk at først at indsende eksportangivelsen og så downloade XML-filen. 

Se hvordan du gør i videoen 'Upload XML-fil'.