Gå til indhold

Toldkontaktudvalget

Toldkontaktudvalget er et forum, hvor repræsentanter fra virksomheder, rådgiver- og brancheorganisationer og udpegede samarbejdspartnere mødes med Toldstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og Skatteministeriets departement for at dele viden og drøfte vigtige emner inden for toldområdet.

Formålet med Toldkontaktudvalget er at skabe mulighed for drøftelser, idéer og forslag til forbedringer af Toldstyrelsens aktiviteter og systemer. På møderne drøfter vi også spørgsmål om fortolkning af lovgivning og implementering af nye love. Toldstyrelsen formidler også sidste nyt om aktuelle emner inden for told. Det kan fx være Brexit eller implementeringen af det fælles europæiske toldkodeks.

Toldkontaktudvalget mødes ordinært tre gange om året.

Hvis du har spørgsmål vedrørende Toldkontaktudvalget, er du velkommen til at kontakte udvalgssekretær Caspar Sørensen på caspar.sørensen@toldst.dk.