Gå til indhold

Organisation

Som det fremgår af organisationsdiagrammet nedenfor, er Toldstyrelsens organisation bygget op med en direktør og et direktionssekretariat og fem underdirektører for afdelingerne Handel, Kontrol, Udvikling, Stab samt EU og Jura. 

Handelsenhederne er til stede på en række lokationer rundtom i landet. Via vejledning, ekspedition og administration af toldprocedurer sikrer de smidig handel på tværs af grænser og sørger for, at virksomheder og borgere betaler den korrekte told.

Kontrolenhederne er også placeret på en række lokationer. Via analyse, fysisk kontrol, dokumentkontrol og efterkontrol sikrer de samfundet mod ulovlige og farlige varer og sørger for, at virksomheder og borgere betaler den korrekte told.

Udvikling løser i samarbejde med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og andre enheder i Toldstyrelsen opgaven med at udvikle og implementere nye toldsystemer på grundlag af EU’s toldkodeks.

Stab understøtter styrelsens kerneopgaver inden for områderne økonomi, HR og data.

EU og Jura understøtter styrelsens kerneopgaver inden for områderne jura, kommunikation og internationale forhold.

Fælles for afdelingerne er det, at alle gør en forskel for samfundet ved at bidrage til at sikre enkel angivelse af korrekt told og effektiv forvaltning af EU’s regelsæt på toldområdet. Samtidig er det vores ansvar at opretholde en stærk toldkontrol og at beskytte det danske samfund mod indførsel af illegale varer.

Organisationsdiagram
Landkort med Toldstyrelsens lokationer. Hovedsæde i Tranbjerg ved Århus.