Gå til indhold

Organisation

Som det fremgår af organisationsdiagrammet nedenfor, er Toldstyrelsens organisation bygget op med en direktør og et direktørsekretariat, en toldfaglig rådgiver og fire underdirektører for afdelingerne Stab, Erhverv, Samfundsbeskyttende Kontrol og Ekspedition og Varekontrol. 

Fælles for afdelingerne er det, at alle gør en forskel for samfundet ved at bidrage til at sikre enkel angivelse af korrekt told og effektiv forvaltning af EU’s regelsæt på toldområdet. Samtidig er det vores ansvar at opretholde en stærk toldkontrol og at beskytte det danske samfund mod indførsel af illegale varer.

Organisationsdiagram
Landkort med Toldstyrelsens lokationer. Hovedsæde i Tranbjerg ved Århus.