Gå til indhold

Statistik vedrørende whistleblowerordningen

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at Skatteforvaltningen mindst en gang årligt skal offentliggøre oplysninger om de indberetninger, som whistleblowerordningen har modtaget.

Konkret skal der offentliggøres antal modtagne, antal realitetsbehandlede og antal afviste indberetninger samt tema herfor. Der er alene angivet tema for de indberetninger, der er realitetsbehandlet. Derudover oplyses antal indberetninger, der har givet anledning til en politianmeldelse.

Tabel 1. Whistleblowerstatistik for Skatteforvaltningen i perioden 1. maj 2023 – 31. oktober 2023
Antal modtagne indberetninger Antal indberetninger, der er realitetsbehandlet* Antal afviste indberetninger Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse Tema for indberetningen
13 1 13 0 Mistanke om inddragelse af usaglige hen-syn ved ud-nævnelser og tildelinger af løntillæg.

 

Tabel 2. Whistleblowerstatistik for Skatteforvaltningen i perioden 1. november 2022 – 30. april 2023
Antal modtagne indberetninger Antal indberetninger, der er realitetsbehandlet* Antal afviste indberetninger Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse Tema for indberetningen
14 2* 13 0

Mistanke om uberettiget udnævnelse.

Mistanke om overtrædelse af udbudsreglerne.

* Heraf er én realitetsbehandlet indberetning er afvist. Den anden indberetning er fortsat under realitetsbehandling.

 

Kilde: Skatteforvaltningen