Gå til indhold

Log på DMS Online

For at din virksomhed kan bruge DMS Online, skal I først søge om adgang til DMS.

Når din virksomhed har fået adgang til DMS, skal virksomheden tildele roller og rettigheder til de medarbejdere, som skal arbejde i systemet. Det sker via TastSelv Erhverv, og det er normalt virksomhedens MitID Erhverv-administrator, som står for det. Hvis du allerede har fået tildelt de korrekte roller og rettigheder til DMS Online og har MitID Erhverv, kan du logge på systemet. 

Test kun i testmiljøet

Vi anbefaler, at du tester i testmiljøet DMS Online (TFE), før du tager det idriftsatte DMS Online i brug. Det idriftsatte system må nemlig ikke bruges til at teste i - det er kun i testmiljøet, der må testes. De to systemer er identiske og derfor vil en test give det samme resultat i begge systemer.

Du kan naturligvis have behov for at bekræfte, at det idriftsatte DMS Online virker, inden du begynder at indsende store mængder af angivelser. Det kan du gøre ved at indsende en enkelt angivelse, som indeholder ægte data. Når den første angivelse er gået korrekt igennem, kan du gradvist øge antallet af angivelser.

Log på DMS Online (TFE - Test for Erhverv)

Log på DMS Online (idriftsat system)

Find vejledningen til DMS Online på Skatteforvaltningens GitHub i mappen DMS Online User Manuals.

Alle medarbejdere, som skal have adgang til DMS Online, skal have MitID Erhverv. Din virksomheds MitID Erhverv-administrator kan hjælpe med at skaffe MitID Erhverv til de medarbejdere, der ikke har det i forvejen.


Se videovejledningerne om at tildele roller og rettigheder.

Find den skriftlige vejledning om roller og rettigheder til Tastselv Erhverv på GitHub.

Følg med i testmiljøets status

På driftsmeddelelser kan du holde dig opdateret om status på testmiljøet. Under Vælg toldsystem skal du vælge TFE (testsystemer). Testmiljøet opdateres efter behov, og på siden kan du læse, hvilke fejl der er løst. I tilfælde af nedetider for testmiljøet vil det også fremgå.