Gå til indhold

Toldakademiet

Hvordan bliver man egentlig tolder? Der findes ikke nogen ekstern uddannelse, hvor man kan ’læse til tolder’, så derfor har Toldstyrelsen taget sagen i egen hånd og udviklet sin egen uddannelse i form af Toldakademiet. Her giver erfarne toldmedarbejdere på struktureret vis deres viden videre til nyansatte, og på den måde sikrer vi en kontinuerlig høj toldfaglighed.

Toldakademiet er en af grundstenene i oplæringen af nye medarbejdere og den videre uddannelse udi toldens forunderlige verden. Opbygningen af Toldakademiet ændrer på mange måder den hidtidige tilgang til læring i Toldstyrelsen og er tilrettelagt med hele undervisningsforløb rettet mod både nye og nuværende medarbejdere.

Det betyder bl.a., at oplæringen af nye kolleger er sat i system, at brugen af sidemandsoplæring er mere ensartet, og at der er en faktisk sammenhæng mellem det, man lærer på et undervisningsforløb og det, man lærer praktisk i enhederne.

Tolduddannelsens opbygning

Hvad der er need-to-know, når man arbejder i Toldstyrelsen, afhænger helt af, om man arbejder med handel, kontrol eller er ansat i Stab eller Udvikling. Toldakademiet er derfor struktureret, så der indledningsvist er syv dages fælles grunduddannelse for alle, og at den videre uddannelse deles i henholdsvis en tværfaglig uddannelse for ansatte i Stab og Udvikling og en toldfaglig uddannelse for medarbejdere med arbejdsopgaver inden for handel og kontrol.

Model af Toldakademiets opbygning

I grunduddannelsen får man bl.a. en introduktion til Toldstyrelsen og Skatteforvaltningen samt en række relevante fag i forhold til at udfylde myndighedsrollen.

Efter grunduddannelsen skal medarbejderne i Staben i gang med deres egentlige arbejde i det kontor, de er blevet ansat i. Her får de rig mulighed for at møde deres nye kolleger og snuse grundigt til de opgaver, der venter. Herefter følger et målrettet forløb med bl.a. introduktion til stabsaktiviteter og oplæring i sagshåndtering.

Medarbejderne i Handel og Kontrol skal på en toldfaglig uddannelse i løbet af det første år af deres ansættelse. Den begynder med to måneders faglig oplæring og arbejde i enheden. Herefter er der fælles undervisning i fx beskatningselementer, ekspedition og illegal og legal kontrol samt undervisning i fagspecifikke fag som fx bevilling, tilsyn og efterkontrol til handelsmedarbejderne og sikkerhedskurser til kontrolmedarbejderne.

Den samlede Tolduddannelse afsluttes med en eksamen i form af et skriftligt oplæg på cirka en side, hvor medarbejderen relaterer Tolduddannelsen til sit arbejde. Oplægget bruges som afsæt for en refleksionssamtale, som udløser en fyldestgørende feedback. Eksamen er obligatorisk, men har ikke ansættelsesretlige konsekvenser.

Eftersom der ikke findes en specifik uddannelse til tolder, kommer folk hertil med vidt forskellige baggrunde. Nu får de nyansatte et bedre og mere ensartet fundament at stå på, når de starter.

- Sina Petersen, kontorchef i HR.

Men det slutter ikke her

Når man har været igennem grunduddannelsen, kan man gå videre ad specialiserede karriereveje, enten inden for fagområderne, som projektleder/generalist eller leder. Man kan også tage diplomfag som en del af specialiseringen.

En anden mulig karrierevej er en international karriere. Her kan man søge om at blive sendt ud som national ekspert til en institution i et EU-land eller i et af vores nordiske nabolande og videregive de danske erfaringer og tage andres erfaringer med hjem. En udsendelse vil typisk vare et halvt til to år, men kan også være af kortere varighed.