Anmodning om BOO - Anmodning om bindende oprindelsesoplysning

Blanketnr.

19.028

Om Blanketten

Ordningen har til formål at sikre virksomheder, der skal importere eller eksportere varer, en bindende afgørelse om varernes oprindelse i EU eller et 3. land. Herved sikres, at de økonomiske konsekvenser, f.eks. størrelsen af importold/præferencetold, kendes før transaktionen starter.


Hent blanket 19.028


Til brugere af Apple-produkter:

Vi oplever ofte at modtage blanketter med blanke felter fra en bruger, der har brugt Safari-browseren eller billedfremviseren på Mac til at udfylde blanketten med. De blanke felter skyldes en teknisk fejl i pdf-formatet. Derfor opfordrer vi brugere af Mac til at bruge en anden browser eller andet software til at udfylde blanketterne og sende til os.

Bemærk

OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.