Blanket og tillægsark til indberetning af uledsagede likvide midler til eller fra lande udenfor EU

Blanketnr.

14.031 og 14.031B

Om Blanketten

Indberetningsblanketten skal udfyldes, når uledsagede likvide midler af en værdi på 10.000 euro eller derover (eller en tilsvarende værdi i andre valutaer) føres ind i eller ud af EU, og de kompetente myndigheder i den medlemsstat, gennem hvilken de likvide midler føres ind i eller ud af EU, kræver, at afsenderen eller modtageren eller en repræsentant herfor, alt efter hvad der er tilfældet, foretager en indberetningsangivelse inden for en frist på 30 dage


Hent blanket 14.031

Hent tillægsark 14.031B 


Til brugere af Apple-produkter:

Vi oplever ofte at modtage blanketter med blanke felter fra en bruger, der har brugt Safari-browseren eller billedfremviseren på Mac til at udfylde blanketten med. De blanke felter skyldes en teknisk fejl i pdf-formatet. Derfor opfordrer vi brugere af Mac til at bruge en anden browser eller andet software til at udfylde blanketterne og sende til os.

Bemærk

OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.