Ansøgning om bevilling vedr. status som registreret eksportør

(Ansøgning gælder for alle aftaler, der anvender REX systemet)

Blanketnr.

13.043

Om Blanketten

Hent blanket 13.043

I en række af handelsaftaler EU har indgået, er der krav om anvendelse af det såkaldte REX-system for at kunne benytte sig af de fordele, der er knyttet til aftalen.

Vær opmærksom på, at du skal være registreret i REX-systemet for at kunne udstede et oprindelsesbevis, hvis værdien af de sendte varer med præferenceoprindelse overstiger 6.000 euro (for OLT-lande 10.000 euro). Hvis den samlede værdi ikke overstiger 6.000 euro (for OLT-lande 10.000 euro), behøver du derimod ikke at være registreret i REX-systemet for at kunne udstede oprindelsesbeviset.

Du skal ansøge om registrering i REX via systemet EU Customs Trader Portal. Her kan du efterfølgende også tilrette oplysninger i din godkendte registrering.

Læs mere om registrering i REX-systemet.

Blanketten bruges, hvis EU Custom Trader Portal ikke kan anvendes.

Blanketten sendes til Toldstyrelsen: rex@toldst.dk.

I forbindelse med ansøgningen skal det bemærkes, at det ikke er obligatorisk at underskrive rubrik 6 på ansøgningsblanketten. Kommissionen gør dog altid følgende oplysninger tilgængelige for offentligheden uanset om I underskriver rubrik 6.

1. den registrerede eksportørs nummer

2. datoen for registreringen af den registrerede eksportør

3.datoen for tilbagekaldelsen af registreringen, hvor det er relevant

4.oplysninger om, hvorvidt registreringen også gælder eksport til Norge, Schweiz eller Tyrkiet

5.datoen for seneste synkronisering mellem REX-systemet og det offentlige websted.

Print: Markér "Fit"/"tilpas udskrift"

Bemærk

OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.