Internethandel og særlige afgifter

Du skal betale særlige afgifter (punktafgifter) af nogle varer, fx spiritus og kaffe, når du køber dem på internettet fra andre EU-lande.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om told.